Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 lipca 2012

Korekta VAT naliczonego przy darowiźnie przedsiębiorstwa

178

Darowizna przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego przy nabyciu składników majątku przedsiębiorstwa, spowodowany wykorzystaniem tych składników do czynności niepodlegającej opodatkowaniu, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-244/12-2/KW z 8 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu powierzchni użytkowych innym firmom w budynku wybudowanym w 2005 roku i jest płatnikiem VAT. Budynek był wybudowany w ramach działalności gospodarczej i stanowi majątek odrębny Wnioskodawcy. Budynek został wpisany do ewidencji środków trwałych, zaś podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z budową budynku został odliczony w trakcie realizacji inwestycji. Budynek jest wybudowany na działce, która była własnością Wnioskodawcy jeszcze przed małżeństwem, Zainteresowany otrzymał ją w formie darowizny od dziadków.

Żona Wnioskodawcy również prowadzi działalność gospodarczą (salon fryzjerski) jako osoba fizyczna, jest płatnikiem VAT i rozlicza się za pomocą książki przychodów i rozchodów. Wnioskodawca z żoną posiada wspólnotę majątkową. Wnioskodawca chciałby zbyć przedsiębiorstwo w formie darowizny na rzecz żony i następnie zlikwidować swoją działalność. Żona natomiast w ramach swojej firmy kontynuowałaby działalność poszerzoną o zakres dotychczasowej działalności Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przekazanie przedsiębiorstwa żonie w formie darowizny podlega opodatkowaniu VAT i czy w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa na Wnioskodawcy ciąży obowiązek korekty naliczonego podatku VAT.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że transakcja przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz, że nie będzie on zobowiązany do dokonywania korekt podatku VAT naliczonego w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa na rzecz małżonki, a do dokonania tej korekty będzie zobowiązany nabywca przedsiębiorstwa.

W uzasadnieniu interpretacji organ podatkowy powołał się na art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Organ podatkowy wskazał przy tym, że pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę