Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

29 września 2023

Księgowość w euro – skuteczne strategie i najlepsze praktyki

0 396

Przystąpienie Polski do UE umożliwiło swobodny przepływ towarów i kapitału. To spowodowało gwałtowny wzrost wymiany handlowej z krajami strefy euro. Kurs euro do złotego zmienia się w czasie, co stanowi wyzwanie dla księgowości firmy działającej jako eksporter lub importer. Notowania walut mogą mieć istotny wpływ na rentowność takiej działalności. Warto zatem posiadać skuteczne strategie oraz najlepsze praktyki, które pozwolą na rozwój firmy.

Kraje strefy euro i ich standardy rachunkowości

W krajach strefy euro są różne standardy rachunkowości. W każdym kraju istnieją własne standardy rachunkowości, które regulują jakie podmioty muszą prowadzić ewidencję księgową oraz kto jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości. . W Niemczech standardy rachunkowości reguluje niemiecki kodeks handlowy (HGB). Natomiast we Francji jest to Plan Comptable Général (PCG). Poza Unią Europejską w takim kraju jak Zjednoczone Królestwo używane są GAAP UK (Generally Accepted Accounting Principles).

Warto pamiętać, że w Unii Europejskiej duże firmy muszą sporządzać raporty roczne zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Z biegiem lat następuje proces upodabniania się krajowych standardów do MSSF.

Wpływ kursu euro na sprawozdania finansowe

Kurs euro do złotego zmienia się każdego dnia, dlatego należy stale monitorować jego wartość. Można to zrobić na stronie: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/. Dla eksporterów ważne jest, aby kurs EUR/PLN był jak najwyższy. Pozwala to na bardziej zyskowny eksport. W przypadku importerów sytuacja jest odwrotna, im zależy na jak najniższym kursie EUR/PLN.

Zmiana kursu euro jest także ważna dla firm posiadających aktywa albo zadłużenie w EUR. Jeśli euro umacnia się, to krajowej firmie zadłużonej w tej walucie jest trudniej spłacać zadłużenie.

Najlepsze praktyki dla precyzyjnej i efektywnej księgowości w euro

Warto stosować najlepsze praktyki, aby efektywnie oraz dokładnie prowadzić księgowość w euro. Z powodu regulacji należy rozliczać faktury w euro lub innych walutach po precyzyjnie określonych przez ustawę kursach walutowych.

Monitorowanie i prognozowanie kursów walutowych

Należy regularnie monitorować notowania walut. Wynika to z tego, że czasami kursy walut znajdą się na optymalnym poziomie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kursowym. Aktualne kursy walut można znaleźć na wielu portalach, m.in. także w serwisie Walutomat, gdzie jest historia zmian kursu euro od 2009 roku.

Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na tworzenie prognoz kursów walutowych. Niektóre z nich skupiają się na fundamentalnych przesłankach, inne z kolei opierają się na zmianie kursów w czasie (analiza techniczna).

Zarządzanie ryzykiem kursowym

Zarządzać ryzykiem kursowym można poprzez stosowanie transakcji zabezpieczających. Wśród nich można wymienić zajmowanie pozycji na kontraktach terminowych, opcjach, swapach. Pozwala to zminimalizować ryzyko niekorzystnej zmiany kursu euro albo innej waluty. Oczywiście działają także firmy, które nie zabezpieczają swojej ekspozycji walutowej.

Zgodność z przepisami podatkowymi i prawnymi

Kolejnym ważnym aspektem związanym z księgowością w euro jest poznanie przepisów podatkowych, księgowych danego kraju. Każdy kraj ma swoją specyfikę. Przykładowo w Niemczech dowody księgowe muszą być przetrzymywane przez 10 lat. W Polsce tylko 5 lat. Błędy w dokumentacji czy raportowaniu mogą być kosztowne dla firmy. Dlatego warto znać przepisy podatkowe i księgowe przed rozpoczęciem działalności.

Automatyzacja procesów

W obecnych czasach nie trzeba wykonywać wszystkiego na papierze. Istnieją narzędzia umożliwiające automatyzację niektórych procesów. Są oprogramowania księgowe, które pozwalają na przeliczanie czy rejestrowanie transakcji w różnych walutach. Dzięki temu minimalizuje się błędy i oszczędza czas.

Ciągłe doskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań

Wymiana waluty w firmie nie musi być udręką. Dlatego warto doskonalić procesy i szukać lepszych rozwiązań. Ciekawą ofertę ma serwis Walutomat https://www.walutomat.pl/, który oferuje szereg rozwiązań, które mogą ułatwić prowadzenie biznesu. Wśród korzyści można wspomnieć o API dla biznesu czy możliwość przygotowania koszyka przelewów. Wymiana walut w Walutomacie jest również korzystna, o czym warto się przekonać dokonując tam wymiany walut.