Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

28 lutego 2012

Kto jest podatnikiem VAT – Powiat czy Starostwo

244

Podatnikiem VAT jest Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, która ma zdolność prawną oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Starostwo powiatowe, które jest tylko aparatem pomocniczym powiatu, nie jest podatnikiem VAT.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 września 2011 roku o sygnaturze ITPP1/443-889a/11/AJ.

Sytuacja podatnika

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, starostowie gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Realizują zadania z zakresu administracji rządowej nałożone ww. ustawą, działając nie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność lecz w imieniu Skarbu P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź