Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy podmiot, który nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego jest zobowiązany do ujęcia w księgach środków trwałych w leasingu finansowym?

Zasady ogólne dotyczące ujęcia leasingu finansowego

Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”, bardzo precyzyjnie wskazują kiedy należy uznać daną umowę za spełniającą wymogi leasingu finansowego i tym samym ujawnienia leasingu finansowego w księgach rachunkowych.

I tak zgodnie z art. 3 ust 4. ustawy o rachunkowości (dalej „uor”): jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź