Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 stycznia 2013

Miejsce opodatkowania usług transportu a miejsce prowadzenia działalności

154

Opisane w pytaniu usługi magazynowania i transportu nie można traktować jako jednej usługi kompleksowej, zatem usługa transportu opodatkowana jest według miejsca, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

 

 Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 września 2012 roku nr IPPP3/443-606/12-2/JK.

Sytuacja podatnika

Spółka posiada siedzibę w Hiszpanii, gdzie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Spółka jest również zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług w Polsce dla potrzeb rozpoznawania dokonywanych przez siebie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu i importu towarów.

W latach 2010 i 2011 Spółka zl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź