Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

29 maja 2012

Modernizacja drogi powiatowej a prawo do odliczenia VAT

179

W sytuacji, gdy Spółka partycypuje w kosztach modernizacji drogi przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP4/443-35/12-2/BA z 3 kwietnia 2012 roku

Sytuacja podatnika

Spółka, która jest producentem wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, prowadzi produkcję w kilku zakładach produkcyjnych, między którymi ciężkim transportem samochodowym odbywa się transport drewna oraz półproduktów, a z zakładów produkcyjnych pojazdami typu TIR towary dostarczane są do klientów. Do jednego z zakładów prowadzi droga powiatowa. Wnioskodawca zawarł umowę współpracy z Powiatem (który jest inwestorem w zakresie modernizacji tej drogi), zgodnie z którą '7Aobowiązał się do sfinansowania wykonania dokumentacji techniczno- projektowej oraz partycypowania w kosztach modernizacji.

Wykonawca projektu wystawi fakturę VAT na Spółkę, natomiast własność, jak i autorskie prawa majątkowe do dokumentacji zostaną przeniesione bezpośrednio przez Spółkę na Powiat. Wykonawca modernizacji wystawia na Spółkę fakturę VAT na kwotę do jakiej ona partycypuje w inwestycji. Spółka jako finansujący nie nabywa jakichkolwiek praw rzeczowych czy obligacyjnych do modernizacji drogi, a jej udział w całej inwestycji ogranicza się do zapewnienia częściowego finansowania inwestycji. Spółka nie jest także związana umową dzierżawy, najmu czy użyczenia drogi. Modernizacja drogi jest niezbędna ze względu na jej zły stan techniczny i małą przepustowość. Ogranicza to wykorzystanie wszystkich mocy produkcyjnych zakładu oraz uniemożliwia jego rozbudowę. Spółka szacuje, że wraz ze wzrostem sprzedaży nastąpi wzrost ruchu dobowego do zakładu. Ponadto zakład będzie mógł być wykorzystywany w pełniejszym zakresie, jak również stanie się możliwa jego rozbudowa.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej o potwierdzenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę