Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

1 lutego 2013

Moment obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących

261

W sytuacji, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Spółkę będzie niemożliwe i nie będzie ona dysponowała informacjami potwierdzającymi, że dochowała należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca towarów lub usług zapoznał się z korektą faktury, Spółka nie będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź