Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

15 maja 2012

Moment powstania obowiązku podatkowego od usług dodatkowych

195

Dostawę towarów powiązaną z wykonaniem usług dodatkowych na rzecz zamawiającego należy rozpatrywać w kategorii świadczenia kompleksowego, którego podstawę opodatkowania stanowi całość świadczenia pieniężnego, pomniejszonego o kwotę podatku należnego pobieranego przez dostawcę od nabywcy, tj. łącznie z kosztami usług dodatkowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-92/12-2/JN z 25 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonuje dostawy towarów (odzież robocza, artykuły BHP). Nabywcy mogą dodatkowo zlecić wykonanie na ich rzecz także innych usług związanych z kupowanym towarem (organizacja transportu - firma kurierska, wykonanie haftów i nadruków, przepakowanie towarów itp.). Usługi te związane są z określoną dostawą towarów oraz wykonywane są przez firmy zewnętrzne, które obciążają Spółkę kosztami ich wykonania. Dokonując odsprzedaży usług krajowym podmiotom gospodarczym, Wnioskodawca wystawia fakturę VAT dokumentującą powyższe czynności, która jest wystawiana odrębnie w stosunku do faktury dokumentującej dostawę towarów. Kwota, którą jest obciążany nabywca usługi, jest różna od tej, która płacona jest dostawcy, gdyż dokonując obciążenia Wnioskodawca uwzględnia ustalone w firmie kwoty cennikowe za dane czynności, zazwyczaj wyższe do tych płaconych firmom świadczącym usługi. Za datę wykonania usług (zgodnie z ustaleniami stron) przyjmuje się datę postawienia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź