Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO

21 marca 2013

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu zapewnienia standardu budynku oraz efektywnego przeprowadzenia remontów

201

Obowiązek podatkowy w odniesieniu do prac remontowych wykonywanych w okresie umowy, jak również do środków przekazanych Spółce po zakończeniu umowy, powstaje nie później niż 30. dnia, licząc od dnia ich wykonania, t.j. dokonania odbioru robót, chyba że wykonawca wcześniej otrzyma całość lub część zapłaty.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź