Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wpłacone zaliczki na poczet dostaw w walucie obcej wycenia się na koniec roku?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 us...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź