Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Możliwość odzyskania VAT przez podmiot korzystający z podmiotowego zwolnienia

144

Przedsiębiorca korzystający z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku od zakupów dokonanych w związku z inwestycją dofinansowaną z funduszy europejskich.

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2011 roku nr IPTPP1/443-462/11-4/RG.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W prowadzonej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Wnioskodawca planuje dokonać zakupu środków trwałych ze współudziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „…”. Zakup sprzętu i usług w ramach projektu odbywać się będzie od czynnych podatników VAT na podstawie wystawionych na rzecz Wnioskodawcy faktur VAT. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w podstawowej działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie przewiduje odstąpienia od ww. zwolnienia podmiotowego. Wnioskodawca pobierał będzie opłaty za świadczone usługi z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy naliczony podatek od towarów i usług nie podlega odliczeniu, a więc nie ma prawnych możliwości jego odzyskania. W związku z czym, brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego powoduje zwiększenie wartości zakupionych środków trwałych i tym samym uznać go należy jako wydatek kwalifikowany.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym od wydatków związanych z realizacją inwestycji nie przysługuje mu zwrot podatku naliczonego. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W prowadzonej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i nie przewiduje odstąpienia od ww. zwolnienia podmiotowego.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę