Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 stycznia 2012

Możliwość ponownego używania kasy fiskalnej

169

Ponowne używanie przez tego samego podatnika kasy rejestrującej, po dokonaniu odczytu jej pamięci, jest możliwe wyłącznie po wymianie modułu z pamięcią fiskalną i nadaniu kasie nowego numeru ewidencyjnego.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji nr IPTPP2/443-507/11-4/JS z 9 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i będąca czynnym podatnikiem VAT. Osoba ta prowadziła wcześniej inną jednoosobową działalność i w związku z tym dokonywała ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Działalność ta została zakończona z dniem 31.12.2009 roku. W dniu 22.09.2010 roku został zrobiony odczyt pamięci fiskalnej przedmiotowej kasy.

W związku z tym, podatniczka chciała wiedzieć czy kasa fiskalna uprzednio wykorzystywana przez nią w działalności gospodarczej, a będąca w stanie technicznym umożliwiającym prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży, może być używana w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, mimo iż uprzednio nie dokonano wymiany modułu fiskalnego tej kasy.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zajął stanowisko, że, skoro Wnioskodawczyni zaprzestała prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz zgłosiła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego używa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę