Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

29 listopada 2012

Nabycie usług dzierżawy gruntów a prawo do odliczenia podatku VAT

191

Spółce, nabywającej usługi dzierżawy gruntów od osób fizycznych, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie ww. usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 06 września 2012 roku nr IPPP2/443-632/12-2/MM.

Sytuacja podatnika

Spółka, jako podatnik VAT czynny, prowadzi działalność polegająca na wydobywaniu kopalin i ich obróbki lub sprzedaży. Jako dzierżawca zawiera mowy dzierżawy gruntów w celu dobywania kopalin z osobami fizycznymi. Zawierane urnowy mają zatem związek z działalnością Spółki. Umowy dzierżawy przewidują płatność na rzecz wydzierżawiającego z tytułu czynszu dzierżawnego w zależności od ilości wydobyt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź