Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 lipca 2012

Nabycie usług organizacji konferencji a prawo do odliczenia VAT

209

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze dokumentującej nabycie usługi organizacji konferencji, w sytuacji, gdy na fakturze nie są wyodrębnione poszczególne elementy składające się na usługę, w zakresie, w jakim nabywane usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2012 roku nr IPTPP1/443-224/12-2/MS.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizuje konferencje, w których udział biorą pracownicy jego firmy oraz zaproszeni goście. Celem konferencji jest przede wszystkim promowanie marki Wnioskodawcy i reklama jego produktów. Założenia te są realizowane poprzez dokonywanie prezentacji nowych gam produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę, omawianie i dyskutowanie bieżących zagadnień wyłaniających się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uczestnicy niebędący pracownikami Wnioskodawcy informowani są także o ofercie handlowej Spółki, przekazywane są m. in. materiały marketingowe i foldery informacyjne, pracownicy Wnioskodawcy natomiast referują poszczególne...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź