Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

25 stycznia 2013

Najem lokalu biurowego a prawo do odliczenia podatku naliczonego

145

Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur zakupowych dotyczących wynajmu przedmiotowego lokalu biurowego stosując klucz podziałowy, oparty na powierzchni lokalu, wynajmowanej innym podmiotom w stosunku do całej powierzchni lokalu biurowego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 października 2012 roku nr IPPP1/443-662/12-2/ISz.

Sytuacja podatnika

Spółka, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie na rzecz wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości, zarządzając nieruchomościami mieszkalnymi i osiągając z tego tytułu przychody, które są zwolnione z podatku od towarów i usług. W celu prowadzenia powyższej działalności Spółka najmuje lokal biurowy. Właściciel lokalu jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponieważ tylko część pomieszczeń lokalu jest wykorzystywana do prowadzenia działalności, Spółka podnajmuje część powierzchni tego lokalu innym podmiotom, osiągając przychody z najmu, opodatkowane podstawową stawką VAT, wystawiając najemcom faktury VAT.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w wyniku najmu lokalu w takiej części, która odpowiadała będzie udziałowi przychodów z podnajmu lokalu w wysokości kosztów najmu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku zakupu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z podatku VAT, których nie można jednoznacznie przypisać do określonego rodzaju działalności (opodatkowanej lub zwolnionej z podatku VAT), Spółka nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie tego zakupu, w pełnym zakresie. Spółce przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, w jakiej nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi, zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że Spółka zobowiązana jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom opodatkowanym. Należy podkreślić, iż wyłącznie Spółka znająca spe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę