Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

14 listopada 2011

Nie każdy wywóz poza terytorium Unii Europejskiej jest eksportem

236

Wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, dokonany przez podmiot trzeci, nie będący kontrahentem podatnika, nie spełnia definicji eksportu towarów i nie daje prawa do zastosowania stawki VAT 0%. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1306/10 z 3 października 2011 roku.

Podatniczka dokonywała sprzedaży tkanin, których ostatecznym odbiorcą były firmy amerykańskie. Dla udokumentowania tych dostaw firma sporządziła deklaracje eksportowe SAD, załączając do nich wystawione faktury. Jako kraj przeznaczenia wskazała Rosję lub Białoruś. Wywóz towarów został zgłoszony w polskim urzędzie celnym, a następnie nastąpiło przemieszczenie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź