Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

13 grudnia 2012

Nieodpłatne przekazanie parkingu a prawo do odliczenia podatku VAT

194

Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w celu budowy parkingu ogólnodostępnego, ponieważ inwestycja ta ma związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. z nieodpłatnym przekazaniem parkingu Gminie.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2012 roku nr IPPP2/443-920/12-2/AK.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie wynajmu lokali użytkowych, a także budowy lokali mieszkalnych, które są następnie sprzedawane ostatecznemu odbiorcy na wolnym rynku. Budynek, w którym znajdują się zarówno lokale użytkowe jak i lokale przeznaczone do sprzedaży stanowi własność wspólników.

Przy realizacji zabudowy mieszkaniowej zasadą jest aby inwestor zapewnił co najmniej jedno miejsce parkingowe dla każdego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź