Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

5 października 2011

Nieodpłatne przekazanie próbek na rzecz kontrahenta z Norwegii

172

We wrześniu bieżącego roku nasza spółka przekazała nieodpłatnie kontrahentowi z Norwegii próbki naszych towarów. Czy to przekazanie stanowi eksport towarów?

ODPOWIEDŹ

Nie, opisane przez Państwa przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem, że przekazywane towary w rzeczywistości spełniają ustawową definicję próbki, a ilość lub wartość przekazanych próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega eksport towarów. Natomiast zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art.7, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z pewnymi wyjątkami. Z powyższego przepisu można wywnioskować, że ze eksport uznaje się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu takich czynności, jakie zostałyby uznane za dostawę towarów na terytorium kraju w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o VAT przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Jednakże, zgodnie z art.7 ust.3 ustawy, przepisu ust.2 nie stosuje si...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę