Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymałam protokół z US z którego wynika, że: „księgi rachunkowe prowadzone były nierzetelnie, gdyż nie wykazywano w nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń tj. korzystania nieodpłatnie z udzielonych przez udziałowców pożyczek i korzystania nieodpłatnie z nieruchomości”. Czy ten zarzut można jakoś odeprzeć? Czy faktycznie US mógł tak stwierdzić?

• Pojęcie ksiąg podatkowych

Art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej (OP) definiuje pojęcie ksiąg podatkowych i są to:

- księgi rachunkowe,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów ,

- ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Tymi odrębnymi przepisami są wszelkie akty prawne, w których zostały określone zasady co do prowadzenia urządzeń księgowych.

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (UoR), z której wynika, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, spra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź