Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka otrzymała od kontrahenta notę odsetkową, za nieterminowe uregulowanie zobowiązań za ostatnie dwa lata. Kwota odsetek jest bardzo duża i wpływa istotnie na nasz wynik finansowy. Czy istnieje możliwość, aby kontrahent wycofał się z tej decyzji o naliczeniu odsetek ? Czy miał w ogóle prawo do wystawienia noty odsetkowej od zobowiązań które zapłaciliśmy (co prawda z opóźnieniem). Czy odsetki będą kosztem bieżącego okresu?

Oczywiście Państwa kontrahent miał prawo do naliczenia odsetek od nieterminowo zapłaconych należności. Kwestię możliwości naliczania odsetek ustawowych reguluje w pierwszej kolejności kodeks cywilny (art. 481) oraz ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Odsetki za zwłokę mogą być również naliczane na podstawie zawartej umowy.

Niemniej należy zauważyć, iż naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne lecz opcjonalne, co oznacza, iż wierzyciel może ale nie musi występować o zapłatę odsetek ustawowych. Mając na uwadze powyższe, zarząd spółki, która została obciążona odsetkami za zwłokę, może wystąpić do wierzyciela z prośbą o ich anulowanie. Oczywiście pozytywne ustosunkowanie się wierzyciela do wspomnianej prośby będzie w dużej mierze zależało od relacji biznesowych pomiędzy podmiotami. Ponadto warto pamiętać, iż naliczenie i ewentualne anulowanie odsetek jest neutralne podatkowo, gdyż odsetki staną się podatkowe dopiero w momencie ich zapłaty.

W tym miejscu należy zwrócić jednak uwagę na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę