Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przed chwilą zorientowałam się, że spółka z o.o., w której teraz pracuję nie posiada za 2009 rok obowiązkowego badania bilansu. Nie ma też badania za 2010 rok. Jakie są tego konsekwencje, czy grozi za to kara, czy mogę teraz wykonać te badania ?

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości (UoR) badaniu i ogłaszaniu podlega sprawozdanie między innymi spółek z o.o., które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź