Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Momentem powstania obowiązku podatkowego będzie moment otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy lokali lub budynków, tj. moment wypłacenia Spółce przez bank całości lub części środków zgromadzonych na rachunku powierniczym, nie później jednak niż 30 dni od dnia wydania nieruchomości.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warsz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź