Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza Spółka zakupiła od niemieckiej firmy licencję na użytkowanie programu do maszyny mieszającej nasiona. Niemiecki kontrahent wystawił fakturę 27 lutego 2012 roku, natomiast licencję otrzymaliśmy 14 marca 2012 roku. Należność zapłaciliśmy 1 kwietnia 2012 roku. Czy taką transakcje powinniśmy wykazać w deklaracji VAT-7? Jeśli tak, to w którym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przez Państwa przypadku należy naliczyć VAT z tytułu importu usług i taką transakcję opodatkować stawką 23% oraz rozliczyć w deklaracji VAT-7 za marzec 2012 roku.

UZASADNIENIE

W przedstawionej przez Państwa sytuacji mamy do czynienia z importem usług ze względu na miejsce świadczenia i status podatkowy usługodawcy.

Miejsce świadczenia usług m.in. w zakresie sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji zostało uregulowane w sposób szczególny, ale tylko w przypadku gdy nabywcami tych usług są podmioty niebędące podatnikami, których siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej (art. 28l ustawy o VAT).

W Państwa przypadku zastosowanie znajdzie zasada ogólna, wyrażona w art. 28b ustawy o VAT, według której opodatkowanie usługi następuje w miejscu gdzie znajduje się siedziba usługobiorcy, czyli Państwa spółki.

Zatem Państwa spółka, jako polski nabywca będący zarejestrowanym podatnikiem z siedzibą w Polsce, nabywając od zagranicznego podatnika usługę niematerialną w postaci licencji, ma obowiązek dokonać rozliczenia podatku od tego nabycia.

Świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, jest importem usług. Wystąpienie importu usług nakłada na Państwa Spółkę obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zgodni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę