Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

25 października 2019

Obowiązek wymiany stosowanych przez podatnika kas na kasy on-line

310

Prowadzimy 2 stacje paliw, gdzie znajdują się również restauracje. Prowadzimy też jeden oddzielny sklep spożywczy (2 kasy). Na każdej stacji znajduje się 1 kasa obsługująca stację i przynależny do niej sklep oraz jedna kasa w każdej restauracji. Czy w związku z wprowadzonymi zmianami wszędzie musimy stosować kasy on-line?

Odpowiedź

Firma nie będzie musiała wymieniać obecnie stosowanych kas na kasy rejestrujące on-line w sklepie spożywczym, jeśli będzie tam rejestrowana wyłącznie sprzedaż związana ze specyfiką sprzedaży w takim punkcie

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 145b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do:

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

do 31.12.2019r. - data obowiązywania nowych kas od 01.01.2020 roku,

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

do 30.06.2020 roku – data obowiązywania nowych kas od 01.07.2020 r.

Terminy określone powyżej mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę