Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Obowiązek wystawienia faktury VAT bez przedstawienia paragonu fiskalnego przez odbiorcę

185

Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT, bez przedstawienia paragonu fiskalnego i nie powoduje to ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej numer IPPP2/443-430/11-2/KAN z 11 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, która jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest sprzedaż benzyny i oleju napędowego na własnych bezzałogowych stacjach paliw. Spółka dokonuje sprzedaży paliwa zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak też na rzecz konsumentów. Sprzedaż paliw jest automatyczne rejestrowana przy zastosowaniu kas rejestrujących/drukarek fiskalnych, zintegrowanych ze znajdującymi się na stacjach urządzeniami dystrybucyjnymi Każdy z Klientów o ile postępował będzie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez urządzenie dystrybucyjne lub na nim zamieszczonymi, uzyskać może paragon fiskalny potwierdzający zawarcie transakcji. Oryginał takiego paragonu przedstawiony Spółce stanowi podstawę do wystawienia przez Spółkę faktury. Zdarzają się jednak sytuacje, w których klienci nie dysponują takim oryginałem. Klienci tacy zgłaszają się następnie często do Spółki z żądaniem wystawienia faktury, przedstawiając inne niż oryginał paragonu dowody zawarcia transakcji dostatecznie ją identyfikujące. Do dowodów takich nalezą:

• potwierdzenia bankowe dokonania na stacji o określonej godzinie płatności kartą płatniczą/ kredytową,

• powołanie się na opłacenie transakcji za pomocą karty przedpłaconej, wydawanej przez Spółkę z podaniem czasu dokonania transakcji (istnieje możliwość zweryfikowania tego w systemie Spółki),

• pisemnym oświadczeniem Klienta z podaniem czasu i innych parametrów Identyfikujących transakcję.

Spółka dysponując danymi ze swoich systemów oraz kopiami paragonów fiskalnych z rolek znajdujących się w urządzeniach dystrybucyjnych, jest w stanie w takich przypadkach dokonać jednoznacznej weryfikacji i identyfikacji zgłaszanej przez Klienta transakcji.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniami:

• Czy w opisanych powyżej sytuacjach, w których Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury bez przedstawienia oryginału paragonu fiskalnego wykazując jednak zawarcie transakcji za pomocą innych niż paragon dowodów Spółka ma obowiązek wystawienia takiemu podmiotowi faktury VAT?

• Czy wystawienie faktury na żądanie Klienta nie przedstawiającego oryginału paragonu w przypadku gdy transakcja została już zaewidencjonowana uprzednio w pamięci fiskalnej urządzeń znajdujących się na stacjach i Spółka ujęła ją na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT, powoduje konieczność ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzający...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę