Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2013

Odliczenia VAT przez Gminę od zakupów wykorzystywanych jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej oraz niepodlegającej opodatkowaniu VAT

234

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości a jedynie prawo do odliczenia podatku naliczonego w części związanej z czynnościami opodatkowanymi, ustalonej według proporcji. Do wyliczenia proporcji należy uwzględnić jedynie obrót osiągnięty z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku VAT, z pominięciem czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź