Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 marca 2011

Odliczenie podatku od towarów i usług przy leasingu samochodów po 1 stycznia 2011 roku

184

Moja firma użytkuje dwa samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Jeden z nich to samochód „z kratką”, drugi typowo ciężarowy. Do końca 2010 roku odliczałem cały VAT od rat leasingowych w stosunku do obu samochodów. Czy po 1 stycznia 2011 roku nadal przysługuje mi to prawo? Czy będę miał prawo do odliczenia całości podatku przy wykupie tych samochodów? Jaką stawkę podatku powinienem zastosować jeżeli zdecyduje się potem sprzedać te samochody?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na Pana pytanie jest odmienna w stosunku do każdego z użytkowanych przez Pana pojazdów.

W przypadku samochodu, który określił Pan jako „typowo ciężarowy” po 1 stycznia 2011 roku przysługuje Panu nadal prawo do odliczenia całości VAT naliczonego z tytułu rat leasingowych. Warunkiem jest, żeby dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekraczała 3,5 tony (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym), lub spełniał któryś z kryteriów określonych w art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy (przepis ten pozwala na odliczenie całości VAT od niektórych typów pojazdów, np. pojazdów klasyfikowanych jako wielozadaniowy, van, pojazdów z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, pojazdów specjalnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym). W stosunku do tego samochodu przysługuje Panu również prawo do odliczenia całości podatku od towarów i usług przy wykupie pojazdu od leasingodawcy. Jeżeli zdecyduje się Pan potem sprzedać ten samochód, powinien Pan opodatkować sprzedaż podstawową stawką VAT (obecnie 23%).

Jeżeli chodzi o samochód „z kratką”, w stosunku do którego do końca 2010 roku odliczał Pan cały VAT naliczony z tytułu rat leasingowych, to prawo to przysługuje Panu nadal pod warunkiem, że umowa leasingowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 roku. Takie prawo daje Panu art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. W przypadku, gdy umowa leasingowa nie została zarejestrowana, zgodnie z art. 3 ust. 6 cytowanej ustawy zmieniającej, przysługuje Panu prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego od raty leasingowej, jednak suma podatku odliczonego w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć 6.000 zł.

W przypadku wykupu samochodu od leasingodawcy, gdy wykup ten nastąpi przed 1 stycznia 2013 roku, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej przysługuje Panu prawo do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku określonej w f...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę