Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Odliczenie VAT naliczonego przy nabyciu paliwa do osobowych samochodów testowych

164

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw do napędu demonstracyjnych samochodów osobowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji numer ITPP2/443-705/11/AW z 26 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka, której głównym przedmiotem działalności jest odsprzedaż samochodów, zarejestrowała część pojazdów w wydziale komunikacji i okresowo używa ich jako samochody testowe do jazd próbnych. Samochody te w księgach rachunkowych stanowią towary handlowe i są sprzedawane przez upływem jednego roku. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem: Czy można odliczyć podatek od towarów i usług z tytułu zakupionego paliwa do ww. samochodów osobowych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisów art. 4 w powiązaniu z art. 3 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wynika, że - co do zasady - w przypadku nabycia przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku. Ograniczenie to nie ma zastosowania m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) cytowanej ustawy, t.j. gdy nabywane samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony są odprzedawane w związku z prowadzoną w tym zakresie działalnością podatnika.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „przedmiotem działalności podatnika” w zestawieniu z dalszą częścią zdania w brzmieniu „jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów)” nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym (formalnym), lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie dzia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę