Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

2 września 2012

Odliczenie VAT naliczonego w związku z realizacją zadania odbioru odpadów

191

Miasto nie będzie miało prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania odbioru od mieszkańców miasta odpadów zawierających azbest, ponieważ poniesione wydatki nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-431/12-2/MH z 26 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawcą jest Miasto, które jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem zadania realizowanego przez Miasto będzie odbiór od mieszkańców miasta odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji z budynków na terenie miasta. Miasto sfinansuje w pełnej wysokości koszty przygotowania do transportu – odpowiednie zapakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku powyższych odpadów pochodzących z nieruchomości w granicach administracyjnych miasta. Zadanie należy do zadań uregulowanych w ustawie o samorządzie gminnym. Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym, Miasto zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją opisanego zadania.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Natomiast nie ma możliwości dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługującyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę