Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją

171

Z chwilą stania się czynnym podatnikiem podatku VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest budowa i wyposażenie obiektu badawczo-szkoleniowego, pod warunkiem wykorzystania go w celu czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-126/12/MN z dnia 24 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

W projekcie pod nazwą „xxx” Gmina Miasta (GM) uczestniczy w charakterze Partnera. Liderem tego projektu jest P. K.. Projekt będzie w 85% współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 5.1: „xxx”. Realizatorem projektu po stronie Partnera (GM) jest jej jednostka organizacyjną – szkoła publiczna:

Efektem tego projektu o charakterze inwestycyjnym będzie wzbogacenie i unowocześnienie bazy lokalowej i techno-dydaktycznej służącej w przyszłości celom edukacyjnym. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia ponoszonych jest szereg wydatków takich jak np. opracowanie koncepcji funkcjonalno-architektonicznej, opracowanie projektu budowlanego, budowa, zakup wyposażenia (suwnicy urządzeń typu pompy ciepła, kolektory ogniwa fotowoltaiczne, sprzętu techno-dydaktycznego).

Korzystającymi z obiektu i wyposażenia będą m.in. studenci i pracownicy naukowi prowadzący planowe badania naukowe, uczniowie i słuchacze publicznych i niepublicznych placówek kształcenia zawodowego. Zarówno wszyscy ww. użytkownicy, jak i osoby zarządzające obiektem zobowiązani będą ponadto do przestrzegania Regulaminu PE, który określi reguły korzystania z obiektu i jego wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem warunków ogólnego i równego dostępu oraz jego publicznego charakteru wynikającego z bycia częścią również publicznej szkoły.

Podatnik jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, lecz w przyszłych latach przewiduje przekroczenie obrotu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT.

W związku z powyższym, podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem, czy z chwilą stania się podatnikiem podatku VAT będzie miał w odniesieniu do zakupionych towarów i usług związanych z projektem prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że podstawową przesłanką pozytywną, której spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczania podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę