Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją

188

Z chwilą stania się czynnym podatnikiem podatku VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest budowa i wyposażenie obiektu badawczo-szkoleniowego, pod warunkiem wykorzystania go w celu czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-126/12/MN z dnia 24 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

W projekcie pod nazwą „xxx” Gmina Miasta (GM) uczestniczy w charakterze Partnera. Liderem tego projektu jest P. K.. Projekt będzie w 85% współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 5.1: „xxx”. Realizatorem projektu po stro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź