Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

16 kwietnia 2012

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją VAT

0 485

Czy jest możliwe odliczenie VAT w sytuacji, gdy osoba fizyczna zakupiła oprogramowanie do projektowania stron www. 28 listopada 2011 roku (faktura VAT otrzymana 30 listopada 2011 roku  na osobę fizyczną). Rejestracja działalności w dniu 7 lutego 2012 roku, VAT-R złożony z czynnym żalem 30 marca 2012 roku z datą utraty zwolnienia 7 lutego 2012 roku ponieważ działalność oparta jest na doradztwie (wizerunku firmy rozwoju marki etc), później został złożony VAT-7 za luty 2012. Przedmiotowe oprogramowanie wykorzystane jest do działalności, mamy przekroczony termin (data otrzymania plus dwa miesiące na odliczenie), ale czy w świetle orzecznictwa ETS można odliczyć VAT?

Tak, można odliczyć podatek VAT od zakupu oprogramowania dokonanego przez osobę fizyczną przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej oraz rejestracją dla podatku od towarów i usług, związanego z przyszłą działalnością. Odliczenia należy dokonać w deklaracji złożonej po 30 marca 2012 roku, tj. po dniu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

POLECAMY

Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku od zakupów poczynionych przed rejestracją, jeśli tylko kupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności.

Jak wynika z zapytania, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przed uzyskaniem statusu czynnego podatnika VAT osoba fizyczna poniosła koszty związane z nabyciem oprogramowania do projektowania stron www. Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT. W praktyce dość często się zdarza, że jeszcze przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT czynny podmiot dokonuje zakupów związanych z przyszłą działalnością.

Jak wskazano natomiast w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Tak więc podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego.

Powyższa wykładnia jest zgodna z orzecznictwem krajowych sądów administracyjnych jak i Europ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź