Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

12 czerwca 2012

Odliczenie VAT od zakupów u współmałżonka

186

Nabycie od żony (odrębnego podatnika VAT) środków trwałych i wyposażenia, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, uprawnia do odliczenia podatku naliczonego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-154/12-4/MW z 24 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Dnia 01 października 2011r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatek VAT. Żona Wnioskodawcy do dnia 31 grudnia 2011 r. prowadziła odrębną działalność gospodarczą również w zakresie usług transportowych opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatek VAT. Żona Wnioskodawcy w prowadzonej działalności wykorzystywała środki transportu oraz drobne wyposażenie, które likwidując działalność, stopniowo sprzedawała.

28 września 2011r. sprzedała dwa ciągniki siodłowe obcej firmie oraz 29 listopada 2011r. naczepę samochodową również obcej firmie. Pozostałe środki transportu sprzedała 5 grudnia 2011 r. firmie Wnioskodawcy wystawiając faktury VAT. Wnioskodawca pozostaje z żoną we współwłasności majątkowej. Żona przy nabyciu tych środków trwałych skorzystała z odliczenia podatku VAT i wystawiając Wnioskodawcy faktury sprzedaży VAT odprowadziła 23% podatku należnego do Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca zakupił od żony:

  • samochód MAN o wartości netto 14.000,00 zł, podatek VAT 3.220,00 zł, brutto 17.220,00 zł;

  • naczepę samochodową o wartości netto 4.000,00 zł, podatek VAT 920,00 zł, brutto 4.920,00 zł;

  • naczepę wywrotkę o wartość netto 45.000,00 zł, podatek VAT 10.350,00 zł, brutto 55.350,00 zł;

  • zestaw komputerowy o wartości netto 500,00 zł, podatek VAT 115,00 zł, brutto 615,00 zł;

  • faks o wartości netto 50 zł, podatek VAT 11,50 zł, brutto 61,50 zł.

Ww. środki trwałe w firmie żony Wnioskodawcy były przyjęte do ewidencji środków trwałych. Samochód ciężarowy MAN przyjęty w wartości 44.000,00 zł został zamortyzowany jednorazowo, naczepa samochodowa przyjęta w wartości 9.000,00 zł została zamortyzowana w całości, naczepa wywrotka przyjęta w wartości 116.000,00 zł została zamortyzowana w kwocie 102.849,75 zł, pozostała część niezamortyzowana 13.150,25 zł, zestaw komputerowy przyjęty w wartości 4.272,00 zł został zamortyzowany jednorazowo, faks 649,00 zł. zaksięgowany bezpośrednio w koszty, używany w działalności żony dłużej niż rok.

Zakupione środki trwałe Wnioskodawca wprowadził do ewidencji środków trwałych w wartości netto, kontynuując amortyzację żony, zgodnie z art. 22 g ust.13 pkt 5 updof.

Pytanie podatnika: Czy z wystawionych przez żonę faktur Wnioskodawca miał prawo odliczyć podatek VAT naliczony …

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

(…) Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę