Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 grudnia 2012

Odliczenie VAT od zakupów związanych z dostawą towarów opodatkowaną przez nabywcę

155

Reprezentuję szwedzką spółkę, która zamierza dokonywać dostawy towarów dla polskich kontrahentów. Towary te będą wykonywane na zlecenie naszej spółki w Polsce i nie będą przekraczały granicy przed dostawą. Nie posiadamy w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy jedynie zarejestrowani jako czynny podatnik VAT. Dostawa towarów nie będzie przez nas opodatkowana VAT, ale opodatkowana przez odbiorcę na zasadzie reverse charge. Czy mamy prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu w Polsce towarów i usług służących opisanej powyżej sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Tak, Państwa spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów związanych z dostawą towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z często przytaczaną na łamach naszego pisma, generalną zasadą zawartą w art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w stosunku do tych nabyć, które są dokonywane przez podatnika VAT i które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że Państwa Spółka niewątpliwie spełnia pierwszy z wymienionych powyżej warunków, czyli jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem posiada możliwość zrealizowania prawa do odliczenia podatku poprzez złożenie deklaracji podatkowej.

Elementem, który może budzić wątpliwość jest to, czy nabywane towary i usługi służą wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanych, skoro Spółka nie rozpoznaje obowiązku podatkowego, a zobowiązanym do zadeklarowania należnego podatku jest nabywca.

W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie należy sięgnąć do art.5 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi o tym jakie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W punkcie 1 tego przepisu wymienione są odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dokonywane przez Państwa Spółkę czynności stanowią niewątpliwie odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, a zatem należy je uznać za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, jedynie podmiotem zobowiązanym do opodatkowania tej sprzedaży na podstawie art.17 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie Państwa Spółka, ale n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę