Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 grudnia 2012

Odliczenie VAT od zakupów związanych z dostawą towarów opodatkowaną przez nabywcę

171

Reprezentuję szwedzką spółkę, która zamierza dokonywać dostawy towarów dla polskich kontrahentów. Towary te będą wykonywane na zlecenie naszej spółki w Polsce i nie będą przekraczały granicy przed dostawą. Nie posiadamy w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy jedynie zarejestrowani jako czynny podatnik VAT. Dostawa towarów nie będzie przez nas opodatkowana VAT, ale opodatkowana przez odbiorcę na zasadzie reverse charge. Czy mamy prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu w Polsce towarów i usług służących opisanej powyżej sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Tak, Państwa spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów związanych z dostawą towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z często przytaczaną na łamach naszego pisma, generalną zasadą zawartą w art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź