Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT

1 grudnia 2014

Odliczenie VAT od zaliczki na poczet samochodu w leasingu

0 3422

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Zamierzam wziąć samochód osobowy w leasing, na potrzeby tej działalności. Zamierzam złożyć VAT-26 i odliczać cały VAT od rat leasingowych. Teraz wpłaciłem zaliczkę i dostałem fakturę zaliczkową. Czy mogę odliczyć cały VAT z tej faktury? Auta jeszcze nie mam, czekam aż się wyprodukuje.

ODPOWIEDŹ

Tak, może Pan odliczyć cały VAT z faktury zaliczkowej, po spełnieniu ustawowych warunków.

UZASADNIENIE

Art.86a ust.1 pkt 1 w powiązaniu z ust.2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ogranicza prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków dotyczących używania samochodów na podstawie umowy leasingu do 50% kwoty podatku wynikającej z faktury. Jednakże ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art.86a ust.3 pkt 1 lit.a ustawy o VAT). Zgodnie natomiast z art.86 ust.4 pkt 1 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Dodatkowo, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych autach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany (art.86a ust.12 ustawy). Informację taką składa się właśnie na druku VAT-26.

Z faktu, że zamierza Pan złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-26 wnioskuję, że chce Pan odliczać całość VAT od wydatków dotyczących leasingowanego auta właśnie w oparciu o przytoczony powyżej przepis. W broszurze „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” Minister Finansów zawarł wyraźną wytyczną, że pod użytym w art.86a ust.12 pojęciem „poniesienie wydatku” należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi czy też nabycie towaru czy usługi, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza. Oznacza to, że w opisanym przypadku, w celu zachowania pełnego prawa do odliczenia VAT, jest Pan obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-26 w terminie 7 dni od dokonania wpłaty zaliczki na poczet leasingowanego samochodu. Oczywiście, nie będzie Pan mógł podać niektórych informacji wymaganych na druku (np. numeru rejestracyjnego pojazdu czy daty przyjęcia w używanie), ale druk i tak należy złożyć, najlepiej z pisemnym wyjaśnieniem.

Gdyby okazało się, że nie złoży Pan informacji w ustawowym terminie 7 dni, to do dnia złożenia druku uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej, w konsekwencji czego do tego dnia będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem (art.86a ust.13 ustawy o VAT). W przypadku nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów podatnikom, po złożeniu informacji VAT-26, przysługuje prawo do dokonania korekty podatku odliczonego w obniżonej wysokości, przy czym wysokość korekty jest uzależniona od momentu złożenia informacji. Trudno powiedzieć jaka będzie praktyka organów podatkowych w tym zakresie, jednakże zdaniem Redakcji, powyższy przepis mógłby mi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.