Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

4 października 2011

Odliczenie VAT przed rozpoczęciem działalności

141

Spółka cywilna będzie funkcjonowała od 1 października 2011 (dwóch wspólników, KPiR, VAT). We wrześniu jest promocja na sprzęt i oni chcą go kupić na spółkę, wrzucić w koszty i odliczyć VAT. Czy jest taka możliwość, skoro spółka zaczyna swoją działalność od 1 października 2011 roku. Na infolinii MF usłyszałam, że nie mamy prawa do odliczenia podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Atr. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), określa podstawowe uprawnienia podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Przepis ten mówi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z tego wynika, że związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 pkt. 1UPTiU, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tym terminie, to może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust.11).

Tak więc realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego ustawodawca uzależnił ściśle ze spełnieniem warunku formalnego, jakim jest otrzymanie faktury.

Jednocześnie zgodnie z art. 88 ust. 4 UPTiU obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani i jako „podatnicy VAT czynni”, zgodnie z art. 96 ustawy.

Natomiast w myśl art. 96 ust. 1 UPTiU zgłoszenie rejestracyjne podatnik powinien złożyć naczelnikowi urzędu przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”.

Należy zauważyć, iż z treści art. 88 ust. 4 UPTiU nie wynika, żeby do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę