Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

4 listopada 2012

Odliczenie VAT z decyzji naczelnika urzędu celnego

221

Podatnik obowiązany do uiszczenia cła, będący jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia zapłaconego VAT określonego w decyzji naczelnika urzędu celnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję pod warunkiem dokonania zapłaty, lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres w którym to prawo wystąpiło.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2012 roku nr IBPP4/443-205/12/LG.  

Sytuacja podatnika

W lutym 2012 roku została wydana decyzja Naczelnika Urzędu Celnego określająca kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, która została naliczona w związku z powstaniem długu celnego w stosunku do towaru, w związku z usunięciem spod dozoru celnego. Wnioskodawca nie był właścicielem przedmiotowego towaru, a kwota długu celnego została zabezpieczona na podstawie przyjętego dokumentu TC 31 Zaświadczenie Gwarancji Generalnej wystawionej na Wnioskodawcę. W wyniku nieprawidłowości w procedurze tranzytu przedmiotowego towaru Naczelnik Urzędu Celnego w drodze decyzji określił kwotę długu celnego, a w ślad za tym kwotę podatku od towarów i usług obciążając powyższymi należnościami Wnio...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź