Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

4 listopada 2012

Odliczenie VAT z decyzji naczelnika urzędu celnego

293

Podatnik obowiązany do uiszczenia cła, będący jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia zapłaconego VAT określonego w decyzji naczelnika urzędu celnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję pod warunkiem dokonania zapłaty, lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres w którym to prawo wystąpiło.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź