Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

7 marca 2011

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w styczniu 2011 roku, za paliwo tankowane w grudniu 2010 roku

220

W styczniu 2011 roku otrzymałam zbiorczą fakturę za zakup paliwa, wystawioną 5 stycznia 2011 roku. Paliwo było tankowane w grudniu, do samochodów „z kratką” i na fakturze widnieje miesiąc sprzedaży grudzień 2010. Czy mam prawo do odliczenia VAT z takiej faktury?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od takiej faktury.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. W omawianym przypadku faktura dokumentująca zakup paliwa została przez Panią otrzymana w styczniu 2011, a więc prawo do odliczenia VAT od takiej faktury powstawałoby w rozliczeniu za styczeń 2011 roku.

Od 1 stycznia 2011 roku weszła jednak w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. W art. 4 ust. 1 tej ustawy zawarty został zakaz, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 roku, obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowit...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę