Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie VAT z faktury za najem sali sportowej i udział pracowników w turnieju siatkówki

Artykuły | 18 kwietnia 2024 | NR 2
0 504

Spółka produkcyjna, wykonująca wyłącznie czynności opodatkowane 23-proc. VAT, wynajmuje raz w tygodniu na dwie godziny salę sportową, na której mogą spotykać się jej pracownicy, żeby wspólnie grać w koszykówkę. Za wynajem spółka dostaje miesięczne faktury z 23-proc. VAT. Dodatkowo spółka zgłosiła swój zespół do biznesowego turnieju koszykówki, w którym mogą wziąć udział przedstawiciele firm z danego regionu. Pracownicy spółki będą uczestniczyć w turnieju jako drużyna pod nazwą spółki oraz otrzymają stroje sportowe z jej logo. Za uczestnictwo w turnieju spółka otrzyma jednorazową fakturę z 23-proc. VAT. Czy spółka może odliczyć podatek wynikający z tych faktur?

Odpowiedź

Tak, spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego zarówno z faktury za najem sali sportowej, jak i za udział w turnieju, jednakże bezpłatne korzystanie jej pracowników z sali należy opodatkować.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w takim zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Rozpatrując zatem prawo do odliczenia podatku od wydatków na udział pracowników w turnieju czy wydatków na najem sali dla pracowników, należy się zastanowić nad tym, czy wydatki te można uznać za związane z jej działalnością opodatkowaną VAT, przy czym związek ten może być zarówno pośredni, jak i bezpośredni.
Jeżeli chodzi o udział pracowników w biznesowym turnieju koszykówki, to pracownicy, występując z logo pracodawcy na koszulkach oraz w drużynie sygnowanej jego nazwą, oprócz tego, że mają możliwość integracji, dobrej zabawy oraz wzmocnienia kondycji fizycznej i pracy zespołowej, reprezentują również pracodawcę na zewnątrz oraz wzmacniają jego wizerunek, co może pozytywnie wpłynąć nie tylko na zwiększenie obrotów i rozpoznawalność spółki, lecz także przyciągnąć potencjalnych nowych pracowników. W związku z tym spółka ma istotne argumenty, aby uznać, że wydatek ten jest związany z jej działalnością opodatkowaną, i VAT związany z tym nabyciem podlega odliczeniu.
Chcemy przy tym zaznaczyć, że to stanowisko nie jest jednoznacznie potwierdzone interpretacjami organów podatkowych, jednakże istnieją tu mocne argumenty przemawiające za zachowaniem prawa do odliczenia podatku. Podobne stanowisko w zakresie udziału w zawodach sportowych oraz udostępnienia pracownikom strojów sportowych z logo zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji sygn. akt: 0111-KDIB3-1.4012.587.2017.3.IK z dnia 2...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.