Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY

1 lutego 2013

Odliczenie VAT z realizacji projektu usuwania odpadów zawierających azbest

164

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zadania usuwania odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych na terenie Gminy, ponieważ nabywane usługi i towary związane z realizacją tego przedsięwzięcia, nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 stycznia 2013 roku nr IPTPP4/443-682/12-4/JM.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca (Gmina - czynny podatnikiem VAT) ubiega się o dotację na usuwanie odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy. Dotacja ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymogiem Funduszu jest przedłożenie interpretacji indywidualnej co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę.

Faktury za wykonanie usługi i zakup materiałów wystawiane będą na Wnioskodawcę. Usuwanie odpadów zawierających azbest wykonywane będzie przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Dotacja ma być na poziomie 99% całkowitych kosztów zadania. Pozostały 1% kosztów pochodzić będzie ze środków własnych Wnioskodawcy uzyskanych z wpływów za użytkowanie środowiska. Zakres prac to pakowanie, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest. Utylizacja odpadów zawierających azbest polegać będzie na umieszczeniu tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających podatkowi VAT.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor wskazał, że organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę