Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , NIERUCHOMOŚCI

3 sierpnia 2018

Odliczenie VAT zapłaconego w innym niż Polska kraju

0 1086

Czytelnik chce wynająć magazyn w Grecji. Otrzyma fakturę VAT netto plus 23% VAT greckiego. Jak ma to rozliczyć? W VAT-7 tego nie ujmuje, a czy jest sposób na odzyskanie tego VAT?

ODPOWIEDŹ

Miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług najmu, w oparciu o art.28e ustawy o VAT, jest kraj, w którym znajduje się dany magazyn. Czytelnik może ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie nabytej za granicą usługi pod warunkiem, że usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia podatku na terytorium kraju.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W opisanym przypadku, gdy usługa najmu świadczona jest na nieruchomości położonej w Grecji na rzecz polskiego podatnika, nie mamy do czynienia z importem usług, bowiem miejscem świadczenia usługi jest Grecja. Nie ma zatem możliwości rozliczenia podatku od tej usługi przez Czytelnika jako importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Czytelnik, będący nabywcą tej usługi, po otrzymaniu wystawionej przez greckiego kontrahenta faktury nie może wykazanego w niej podatku odliczyć jako podatku naliczonego na podstawie przepisów ustawy o VAT, ponieważ jest to podatek naliczony podlegający ewentualnemu odliczeniu w Grecji, a nie w Polsce.

Polski podatnik może się ubiegać o zwrot podatku VAT zapłaconego w Grecji, ale tylko wówczas, gdy spełnia warunki określone w przepisach art. 89 ustawy o podatku od towarów i usług, który określa w ścisły sposób zasady zwrotu podatku.

Z zapisów art. 89 ust.1a w powiązaniu z ust.1 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujące sprzedaży na terytorium kraju mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Dyrektywa 2008/9/WE określa, kiedy VAT zapłacony w danym państwie członkowskim...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.