Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy tworzy się odpis na należność, która nie jest ani w sądzie ani u komornika? Nasza spółka posiada należność od klienta z sierpnia 2009 roku, od dłuższego czasu nie reguluje on swoich należności. Czy powinnam na to utworzyć odpis aktualizujący? Kolejna należność z lutego 2010 roku poszła do sądu w marcu 2011 roku. Czy wiedząc to, powinnam już utworzyć na nią odpis w 2010 roku.

ODPOWIEDŹ

W prawie bilansowym, w przypadku uznania przez kierownictwo jednostki (bądź inne upoważnione osoby) jakiejś należności jako nieściągalnej możemy, albo dokonać całkowitego wyksięgowania przysługujących nam należności, albo też objąć je odpisem aktualizującym. Dla celów prezentacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat, efekt w obydwu przypadka...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź