Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

4 października 2011

Określenie momentu wyłączenia podmiotu z właściwości wyspecjalizowanego urzędu skarbowego

190

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm) dla podatników dla których właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników i którzy przez dwa kolejne lata podatkowe nie należeli do kategorii podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego z naczelnika właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym miało miejsce ich wyłączenie z danej kategorii podatników.

Cytowany przepis wyróżnia dwa zdarzenia, tj. wyłączenie podatnika z kategorii dużych podatników oraz związaną z tym wyłączeniem zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego z naczelnika właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników. Uwzględniając treść w/w przepisy należy uznać, że wyłączenie z kategorii dużych podatników nie następuje w roku podatkowym, w którym podatnik przestał spełniać przesłanki z art. 5 ust. 9b, ale dopiero po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których do niej nie należał.

Wyłączenie z kategorii tzw. dużych podatników nie jest uzależnione od tego na jakiej podstawie nastąpiło przyporządkowanie podatnika do tej kategorii. Ustawodawca odsyła do art. 5 ust. 9b, nie zaś do poszczególnych punktów lub liter tego przepisu. Należy zatem stwierdzić, iż w przypadku podatnika dla którego właściwym jest naczelnik wyspecjalizowanego urzędu skarbowego np. w 2008 r. zostanie wyłączony z kategorii podatników, o których mowa w art. 5 ust, 9b u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę