Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

13 listopada 2012

Opłaty serwisowe samochodów osobowych a prawo do odliczenia VAT

178

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług zarządzania flotą samochodów osobowych na zasadach ogólnych w związku z wykorzystywaniem ich do czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 września 2012 roku nr IBPP2/443-577/12/RSz.

Sytuacja podatnika

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego regulującą warunki zamówień, dostawy oraz prawa własności i używania samochodów osobowych. Wraz z przedmiotową umową została zawarta kolejna umowa o zarządzanie flotą samochodową z tą samą firmą leasingową, na podstawie której firma leasingowa zobowiązała się do świadczenia usług obsługi samochodów oddanych w leasing. Obsługa ta obejmuje serwis samochodów, naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji, wymianę i naprawę ogumienia, ubezpieczenie pojazdów oraz udostępnienie samochodów zastępczych na okres naprawy samochodów leasingowanych. Na podstawie zawartych umów leasingodawca wystawia co miesiąc odrębną fakturę z tytułu opłat leasingowych oraz kolejną z tytułu opłat serwisowych. Spółka wykorzystuje powyższe samochody do działalności przedsiębiorstwa w całości związanej z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w oparciu o ogólne prawo wynikające z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur za opłaty serwisowe i nie musi w tym zakresie stosować ograniczenia nałożonego art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, które dotyczy 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z umowy leasingu samochodów osobowych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów bądź usług.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę