Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

2 grudnia 2012

Opodatkowanie darowizny obuwia na rzecz bezdomnych

171

Prowadzę sklep obuwniczy. Mam na stanie buty, które chciałbym przekazać do schroniska dla bezdomnych. Czy muszę od takiej darowizny odprowadzić VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów.  

UZASADNIENIE

W art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ustawodawca określił, że dostawą towarów są również towary przekazane nieodpłatnie przez podatnika należące do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów.

Ustawodawca objął zwolnieniem od VAT jedynie darowizny produktów spożywczych, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, dokonywane przez producenta na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele organizacji charytatywnej prowadzonej przez te organizacje (art.43 ust.1 ,pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zatem jeżeli podatnikowi w całości lub w części pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę