Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

11 września 2012

Opodatkowanie sprzedaży usług przesyłu ścieków

197

Świadczona przez Gminę na rzecz Spółki usługa przesyłu ścieków będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-506/12-2/RG

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Od 2007 roku realizuje inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej. W 2012 r. Gmina planuje zawrzeć odpowiednie umowy z odbiorcami i obciążać ich za świadczone usługi odprowadzania ścieków, n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź