Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka jest członkiem międzynarodowej grupy. Obecnie, razem z innymi spółkami grupy zamierzamy przystąpić do umowy konsolidacji rachunków bankowych zawartej pomiędzy spółką – matką (pool leaderem), posiadającą siedzibę w Holandii oraz bankiem z siedzibą również w Holandii. W przypadku przystąpienia do Umowy Bank każdego dnia roboczego będzie dokonywał transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem bankowym naszej spółki a rachunkiem bankowym pool leadera w następujący sposób:

- w przypadku wystąpienia na rachunku naszej spółki salda dodatniego Bank obciąży rachunek spółki i uzna rachunek pool leadera kwotą salda dodatniego powstałego na naszym rachunku,

- w przypadku wystąpienia na rachunku naszej spółki salda ujemnego Bank obciąży rachunek pool leadera i uzna nasz rachunek kwotą salda ujemnego powstałego na naszym rachunku.

Raz na miesiąc Bank będzie rozliczał naliczane codziennie odsetki należne mu z tytułu ujemnego salda na naszym koncie oraz należne naszej spółce z tytułu sald dodatnich. Jak powinniśmy opodatkować taką transakcję w podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Z tytułu opisanej przez Państwa transakcji powinniście Państwo r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź