Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

27 grudnia 2012

Opodatkowanie usług organizacji zajęć w domu kultury i świetlicy

168

Świadczone przez Centrum Kultury usługi kulturalne polegające na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w formie zajęć prowadzonych w domach kultury i świetlicach, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ww. ustawy.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 października 2012 roku nr IBPP3/443-658/12/MN

Sytuacja podatnika

Centrum Kultury, jako czynny podatnik VAT, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Zgodnie z zapisem w Rejestrze Instytucji Kultury przedmiotem działalności jest upowszechnianie i rozwój kultury. Działalność swoją opiera na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przedmiotem działania instytucji jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury, w tym rekreacji i sportu oraz zapewnienie obsługi ekonomiczn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź