Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

25 lutego 2013

Opodatkowanie usług szkoleniowych z zakresu BHP oraz w zakresie przeciwpożarowym

251

Usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź