Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby prowadzonych szkoleń przez inny podmiot nie będą mogły korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 października 2012 roku nr IPPP1/443-665/12-4/AS.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który świadczy usługi wynajmu sal szkoleniowych na rzecz spółki realizującej projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektów świadczone są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w ponad 70% ze środków publicznych.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługi wynajmu sal szkoleniowych na szkolenia grupowe, szkolenia indywidualne są ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz na podstawie jakich kryteriów kwalifikowane są usługi ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w których przypadkach można skorzystać ze zwolnienia.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ustawy, aby móc zastosować zwolnienie do dostawy towarów bądź do świadczenia usług ściśle związanych z czynnościami podstawowymi podlegającymi zwolnieniu od podatku od towarów i usług, muszą zostać spełnione dwa warunki wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy oraz § 13 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Po pierwsze, zwolnienie obejmujące czynności pomocnicze ma zastosowanie wówczas, gdy wykonywane czynności dodatkowe są niezbędne do wykonania usługi podstawowej zwolnionej od podatku. Bowiem czynności pomocnicze powinny być w szczególności ukierunkowane na lepsze wykorzystanie czy też wykonanie usługi podstawowej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Po drugie, warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku względem czynności pomocniczych jest to, aby głównym celem tych czynności nie było osiągnięcie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę