Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , TRANSPORT

1 stycznia 2017

Opodatkowanie VAT sprzedaży wraku samochodu na złom

0 1549

Jak należy opodatkować sprzedaż wraku samochodu na złom? Jaka powinna być podstawa opodatkowania, jeżeli wartość rynkowa pojazdu została oszacowana przez rzeczoznawcę na kwotę 1000 zł?

ODPOWIEDŹ

Wartość rynkowa rzeczy ruchomej odpowiada kwocie jaką można uzyskać z jej sprzedaży, odpowiada więc ona kwocie brutto (tj. wartość łącznie z podatkiem od towarów i usług, o ile taka dostawa faktycznie podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej). W opisanej sytuacji mamy do czynienia ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie odwrotnego obciążenia na podstawie art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca, cena sprzedaży netto i brutto są sobie równe.

UZASADNIENIE

Z treści pytania wynika, że wrak samochodu ma zostać zezłomowany, a zatem pojazd ten nie może być sprzedany dowolnemu nabywcy, tylko wyspecjalizowanej stacji demontażu pojazdów. Firmy zajmujące się złomowaniem pojazdów wystawiają również stosowny dokument uprawniający właściciela do wyrejestrowania samochodu z ewidencji pojazdów. Czytelnik ze sprzedaży wraku uzyska kwotę 1000 zł. Zakładam, że zarówno Czytelnik jak i stacja demontażu pojazdów są czynnymi podatnikami podatku od wartości dodanej (VAT). W takiej sytuacji sprzedaż wraku pojazdu będzie podlegała procedurze odwrotnego obciążenia, a podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku VAT należnego od tej transakcji będzie nabywca wraku.

Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt.7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

  • b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 2 lub art. 122.

Pod pozycją 29 załącznika nr 11 istnieje zapis: wraki przeznaczo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.